Ackreditering
Nordfor är ackrediterade enligt Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN), och anordnar kurser i enlighet med SYN inom ämnesområdena:

• Avverkning
• Röjning och förröjning
• Plantering
• Natur och kulturmiljövård
• Röjning, utfärdande av röjsågskörkort
• Motorsågning, utfärdande av motorsågskörkort
Nordfor är ackrediterade att utfärda motorsågskörkort och röjsågskörkort enligt Säker Skogs riktlinjer och kvalitetsnormer.

Motorsågskörkort
A: Motorsågning, grund
B: Trädfällning grund
C: Trädfällning avancerad, professionella användare
D: Linjearbete
E: Trädbeskärning/skylift
F: Räddningstjänst
S: Skadade och stormfällda träd

Röjsågskörkort
RA: Röjning med såg-, sly- och gräsklingor samt arbete med grästrimmer.
RB: Ungskogsröjning och underväxtröjning, riktad fällningsteknik.