Tjänster
Nordfor utfärdar motorsågskörkort och röjsågskörkort i samband med våra kurser i säkerhet för motorsåg och röjsåg. Vi utbildar parkskötare, grönyteskötare, fastighetsskötare, personal som jobbar med eldistribution, anläggare med flera. Vi utbildar anläggare i säker hantering av motorkap för olika typer av stenarbeten.
Vi utvecklar och förfinar metoder och system för avverkning och skogsvård i Sverige och internationellt samt utbildar arbetsledare, maskinförare och skogsvårdsarbetare för det professionella skogsbruket.
Nordfor är certifierade genom Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ackrediterade av Säker Skog.

Avverkningsteknik

Skogsinventering

Motorsågskörkort

Röjsågskörkort

Skogsvård