Tjänster
Nordfor utfärdar motorsågskörkort och röjsågskörkort i samband med våra kurser i säkerhet för motorsåg och röjsåg. Vi utbildar parkskötare, grönyteskötare, fastighetsskötare, personal som jobbar med eldistribution, anläggare med flera. Vi är certifierade genom Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ackrediterade av Säker Skog.
Vi utbildar anläggningsarbetare i säker hantering av motorkap för olika typer av stenarbeten.
Vi utvecklar och förfinar metoder och system för avverkning och skogsvård i Sverige och internationellt samt utbildar arbetsledare, maskinförare och skogsvårdsarbetare för det professionella skogsbruket.

Avverkningsteknik

Skogsinventering

Motorsågskörkort

Röjsågskörkort

Skogsvård